Thuisgekookt privacy statement

Thuisgekookt respecteert je privacy

Wij respecteren de privacy van bezoekers en gebruikers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Privacy bescherming

In het kader van Thuisgekookt verwerken wij (Stichting Social and Green Innovation) jouw persoonsgegevens als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming Persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens om Thuisgekookt mogelijk te maken en om jouw account te kunnen beheren. Ook kunnen we jouw gegevens verwerken om contact met je te onderhouden en jouw eventuele vragen en opmerkingen te behandelen, of indien er een geschil ontstaat.


Wij gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Naast het feit dat we bepaalde persoonsgegevens op de website of met andere Gebruikers delen (zie hieronder), delen wij jouw persoonsgegevens uitsluitend (i) voor zover dat noodzakelijk is voor de dienstverlening van Thuisgekookt , bijvoorbeeld doorgifte van persoonsgegevens aan web hosting provider of supportsoftware provider of (ii) met een overheidsorgaan wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Zichtbaar op de website

Bepaalde door jou opgegeven gegevens delen wij in het kader van Thuisgekookt ook met andere Gebruikers, omdat deze Gebruikers moeten kunnen zien wie jij bent, waar je woont en wat je aanbiedt. De volgende gegevens zijn zichtbaar op de website.  

Thuiskoks 

 • profielnaam
 • straat en plaatsnaam
 • profielfoto
 • introductietekst
 • aangeboden maaltijden
 • ontvangen bedankjes
 • statistieken
 • badges  

Afhalers 

 • profielnaam
 • straat en plaatsnaam (alleen via thuiskok voor extra hulp)
 • profielfoto
 • introductietekst   

Thuiskok extra hulp 

 • profielnaam
 • straat en plaatsnaam
 • profielfoto
 • introductietekst
 • aangeboden maaltijden
 • bedankjes 
 • statistieken   

Cateraars 

 • profielnaam
 • straat en plaatsnaam
 • profielfoto 
 • introductietekst
 • ​statistieken
 • ​reviews  

Rechtstreeks verstrekken van gegevens aan andere Gebruikers

Wanneer een Afhaalovereenkomst tot stand komt (of een match via de optie 'Thuiskok voor extra hulp'),verstrekken wij de betreffende Gebruikers ook elkaars contactgegevens, zodat de Afhaalovereenkomst ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Wanneer je aldus als Gebruiker de persoonsgegevens van een andere Gebruiker ontvangt, dien je daarmee zorgvuldig om te gaan en deze uitsluitend te gebruiken voor het gebruik van Thuisgekookt en de uitvoering van eventuele afhaalovereenkomsten. 

Thuisgekookt Nieuwsbrief

Wij maken en verspreiden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van Thuisgekookt , onze diensten en aanverwante zaken. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt[, behalve aan onze web hosting provider,] niet aan derden verstrekt. Deze verwerking baseren wij op het feit dat Thuisgekookt een gerechtvaardigd belang heeft om haar Gebruikers te informeren over haar diensten en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jouw toestemming altijd kunt intrekken.


Facebook en twitter 

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie onder). Lees de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. 

Google analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

Gebruik van Cookies

Thuisgekookt gebruikt op deze websites cookies voor het meten en analyseren van bezoekcijfers. Hiertoe worden aan de hand van je IP-adres, onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over browsertype en computer verzameld. Deze gegevens zullen niet worden gebruikt om jou persoonlijk te identificeren. Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op je computer wordt opgeslagen. Indien je niet wilt dat wij cookies gebruiken, dien je in je browser 'cookies off'; in te stellen. Indien je de cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar op de computer blijven, tenzij je de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Onze identiteit en uitoefening van rechten Indien je een gebruiker bent van Thuisgekookt , heb je de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen tot overdracht van je gegevens. Mocht je een vraag of een klacht hebben dan horen we dat natuurlijk ook graag. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl ) Voor vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens 

Stichting Thuisgekookt
06 8344 7197
info@thuisgekookt .nl 

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht deze privacystatement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Laatste update: juli 2017