Huisregels

Thuisgekookt staat in het teken van eten en het vertrouwen in elkaar. Om fouten te voorkomen hebben wij een aantal huisregels opgesteld, waar iedere gebruiker van Thuisgekookt aan moet voldoen.

De kok 

 • De kok is zelf verantwoordelijk voor de teksten die hij/zij publiceert. Hierbij worden geen aanvullende persoonlijke gegevens (bv emailadres, urls naar andere website of iets dergelijk) bij de maaltijden vermeld.
 • De kok is zelf verantwoordelijk voor een correcte belastingaangifte van de eventueel te ontvangen inkomsten uit Thuisgekookt. Maaltijden worden in principe tegen inkoopsprijs van de ingrediënten aangeboden op Thuisgekookt.
 • De kok gaat discreet om met de gegevens van de afhaler. Het is niet toegestaan deze aan derden door te geven of te gebruiken voor commerciële doeleinden.
 • De kok biedt geen alcoholische dranken aan op Thuisgekookt. 
 • De kok zorgt ervoor dat de maaltijden binnen de afgesproken tijdspanne afgehaald kunnen worden. Indien het onverhoopt niet door kan gaan, geeft de kok dit ruim op tijd bij de afhaler aan. 
 • De kok heeft de aandachtspunten over hygiëne en veiligheid doorgelezen en zal hier zoveel mogelijk aan proberen te voldoen.
 • De kok voldoet de ontvangen bijdrage van de afhalers aan Thuisgekookt via automatische incasso of overschrijving. Thuisgekookt bijdrage. 

 

De afhaler 

 • De afhaler haalt op het afgesproken tijdstip de maaltijd op en betaalt online.
 • Als de afhaler niet binnen de afgesproken tijdspanne de maaltijd afhaalt, dan heeft de kok in principe het recht de maaltijd niet meer te verschaffen tenzij er onderling een regeling getroffen kan worden.
 • De afhaler gaat discreet om met de gegevens van de kok. Het is niet toegestaan deze aan derden door te geven of te gebruiken voor commerciële doeleinden.
 • De afhaler heeft de aandachtspunten over hygiëne en veiligheid doorgelezen, en zal hier zoveel mogelijk aan proberen te voldoen.
 • Het is de afhaler toegestaan om reeds gegeven reviews (bedankjes) te verwijderen. Indien een afhaler besluit een review bij een kok weg te halen, worden alle reviews van de afhaler bij de betreffende kok weggehaald. 

Thuisgekookt

Thuisgekookt zal nooit persoonlijke gegevens zonder toestemming doorgeven aan derden.

 • Thuisgekookt is niet verantwoordelijk voor het (al dan niet) nakomen van de wettelijke verplichting mbt inkomstenbelasting van de kok.
 • Thuisgekookt kan publicaties die (naar eigen oordeel) op enige wijze aanstoot kunnen geven direct verwijderen zonder waarschuwing vooraf.
 • Thuisgekookt is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgschade veroorzaakt door kok danwel afhaler. 

Thuisgekookt: deel, proef en geniet.

Overige informatie:


Wil je meer weten? Lees ook eens de volgende pagina's: